Historie

Schietvereniging Bonanza is opgericht in 1967 en ontleend haar naam aan de toentertijd populaire televisie serie over de familie ‘Cartwright’. Dit is meteen ook de enige associatie die de vereniging heeft met cowboys en bijhorende taferelen. Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit serieuze sportschutters. De vereniging heeft sinds de oprichting al menig Nederlands kampioen voort gebracht.

Onze eerste accommodatie was de openbare school in Lopikerkapel (wat nu het buurthuis is).

We mochten daar één van de klaslokalen gebruiken. Iedere donderdag avond moest dit lokaal worden ontruimd en de schietbanen worden opgebouwd. Een kaart transportsysteem was er nog niet. We hadden geen kantine en er werd toen nog met luchtbuksen geschoten op loodplaatje (kogelvangers).

Na het schieten moest het klaslokaal weer in de originele staat worden teruggebracht. Dit was een tijdrovend proces, maar we hadden een schietbaan en konden schieten.

Na ongeveer een jaar begon de vereniging uit haar jasje te groeien, en werd het klaslokaal feitelijk te klein als accommodatie voor de schietvereniging. Er werd een nieuwe locatie gevonden in een schuur op het terrein van de familie van Soolingen aan de Lopikerweg oost 172. Het grote voordeel hiervan was dat we niet elke keer de banen moesten opbouwen en afbreken. We zijn op deze locatie gestart met vier geweerbanen, en na verloop van tijd hebben we één van deze banen omgebouwd tot pistoolbaan.

In deze jaren is de vereniging (verplicht) toegetreden tot de KNSA, en kwam er vanuit de leden de wens om met vuurwapens te mogen schieten. Echter volgens de toenmalig zittend Burgemeester bood de vuurwapenwet van 1919 hiervoor geen mogelijkheid. Teleurgesteld in de beslissing van de burgemeester keerden het bestuur huiswaarts, maar zij lieten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Er werd contact gezocht met de KNSA, en de toenmalige secretaris kwam naar Lopik en wist de burgemeester te overtuigen van de mogelijkheden waarin de vuurwapenwet weldegelijk voorzag.

De burgemeester op zijn beurt gaf zijn secretaris opdracht om de vergunning in orde te maken, wat nog dezelfde middag gebeurde. Die avond haastte het bestuur zich naar ‘De centrale wapenhandel Dorhout Mees’ aan de Nobelstraat te Utrecht en schafte zich de eerste verenigingswapens aan.

Nog dezelfde avond werd er met de nieuwe wapens geschoten, een nieuw tijdperk brak aan…

 
De vereniging heeft vele jaren dankbaar gebruik gemaakt van deze accommodatie, maar begon op een gegeven moment toch weer behoorlijk uit haar jasje te groeien. Er moest dus worden uitgekeken naar een andere,  accommodatie met meer ruimte. Na enig zoekwerk werd ons huidige onderkomen gevonden aan de Lopikerweg oost 119b. Een op dat moment niet meer in gebruik zijnde kippenschuur waar de mest nog ruim een meter hoog lag. Toch zag de vereniging door de mesthoop heen toch een prachtig clubhuis in deze schuur. De ALV gaf de doorslag en het huurcontract werd getekend, de eigenaar ging akkoord met het voorstel dat de vereniging pas huur ging betalen nadat het eerste schot was gelost. Hierdoor kon er tijdens de verbouwing op de oude locatie worden doorgeschoten. Na ruim een jaar van verbouwen was het zover en Bonanza betrok haar nieuwe accommodatie, alwaar zij tot op heden nog steeds is gevestigd. Inmiddels is het gebouw volledig in eigendom van de vereniging, vrij van hypotheek. In de afgelopen jaren is het gebouw vrijwel geheel verbouwd en gemoderniseerd.

Het aantal schietpunten is uitgebreid naar negen geweer, en 4 pistool banen van respectievelijk twaalf en tien meter lang. Alle gangbare disciplines in de klein kaliber schietsport kunnen hier worden geschoten (liggend, knielend en staand)